วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

  • 32/4 ม.1 ต.ซื้ง, ขลุง, จันทบุรี, ไทย
  • 0839597081
No ratings found yet!