ข้อมูลร้านค้า

บริษัท ปลูกฮัก (ประเทศไทย) จำกัด

ส่งเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย์

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

1192 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว

โทรศัพท์:

0910120898

ไอดีไลน์:

maewchem

อีเมล:

mchem_dk@hotmail.com

เว็บไซต์:

ยูทูป:

บริษัท ปลูกฮัก (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ปลูกฮัก (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่เกษตรและได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ โดยมีการส่งเสริมพืชหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD+%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7+%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3/@15.6624793,104.2979601,203m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x31164a5c69f2e4f3:0x302b54113606180!8m2!3d15.6558281!4d104.3559158?hl=th

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

รายการสินค้า

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล