ข้อมูลร้านค้า

SOCOON (โซคูน)

BRAND SOCOON (โซคูน) SO มาจากคำว่ามาก COON แปลว่ารังไหม รวมกันหมายถึง การนำรังไหมหลายๆรังมาเย็บต่อกัน จนเกิดเป็นงานศิลปะจากรังไหม และได้รับรางวัล DEmark ดีไซน์ดีมาก จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยการนำรังไหมขยายพันธุ์คุณภาพดี ที่ไม่ฆ่าตัวไหมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ที่ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงมากกว่า 30 วัน ต่อรังไหม 1 รัง และใช้ความปราณีตในการเย็บรังไหมด้วยมือ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเยาวชนและแม่บ้าน ผู้สูงอายุในพื้นทีตำบลตลาดน้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นรังไหมในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สู่งสุด โดยผลิตชิ้นงานด้วยความรัก แนวคิดในการออกแบบ เป็นการกำเนิดสรรพชีวิต และเปลี่ยนแปลงรูปทรง รูปทรงที่บิดเบี้ยวสะกดคนดู กำเนิดจากรังไหมนับร้อยรัง เย็บต่อกันตามแต่รูปทรงของรังไหมจะพาไป เป็นแนวคิดที่ใช้ธรรมชาติเป็นผู้นำทางเรา กำเนิดเป็นความงามรูปแบบใหม่ ประติมากรรมที่ได้นั้นถูกมาใช้งานในรูปแบบโคมไฟ ที่สร้างบรรยากาศภายในบ้าน โคมไฟก้อนเมฆ คล้ายมีก้อนเมฆลอยล่องอยู๋ภายในบ้าน เป็น Art Piece ชิ้นงานที่สร้างจุดเด่นให้กับสถานที่

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

ุ68/1 ม.6 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ

โทรศัพท์:

0904293609

ไอดีไลน์:

0904293609

อีเมล:

kajornpai@hotmail.com

เว็บไซต์:

https://readthecloud.co/local-socoon/

เฟซบุ๊ก:

SOCOON

SOCOON (โซคูน)

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

รายการสินค้า

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล