ข้อมูลร้านค้า

ถั่วรักษ์ดีคลองไผ่

OTOP4ดาว

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

7 หมู่ 13 ต.ห้วยยาง อ.เมือง

โทรศัพท์:

0637384493

ไอดีไลน์:

Sitthisak-sopha

อีเมล:

sitthisaksopha9@gmail.com

ยูทูป:

ถั่วรักษ์ดีคลองไผ่

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5+%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88/@17.1204187,104.0760439,16.38z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x313cec55b90928ad:0x4e51dd9416ad4b2b!2z4Lia4LmJ4Liy4LiZ4LiE4Lil4Lit4LiH4LmE4Lic4LmI4Lie4Lix4LiS4LiZ4Liy!8m2!3d17.1267731!4d104.0727383!3m4!1s0x313ced9e8d1943a5:0xeeb29e7269af017e!8m2!3d17.1179699!4d104.0737532

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

รายการสินค้า

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล