ข้อมูลร้านค้า

หลากขะม้า

ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าฝ้ายทอมือ แปรรูป เรื่องจากชุมชน.. สู่แรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากขะม้า สู่ความหลากหลายใช้ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ 

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

12/1 ม.1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก

โทรศัพท์:

0988287927

ไอดีไลน์:

Lakkama

อีเมล:

Lakkamah@gmail.com

เว็บไซต์:

เฟซบุ๊ก:

Lakkama

ยูทูป:

หลากขะม้า

หลากขะม้า  LAKKAMA ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าฝ้ายทอมือแปรรูป    สืบสานภูมิปัญญาวิถีถิ่น สู่ความหลากหลายใช้ได้กับทุกไลฟ์สไตล์

...  เริ่มต้นที่ เรื่องจากชุมชน.. สู่แรงบันดาลใจ    ที่จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ....ของผ้าขาวม้าที่คนส่วนใหญ่ มองเห็นว่ามีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้น้อย  เพียงนุ่งผ้า และ เอาราคาที่ไม่แพง

...แต่แท้ที่จริง จากวิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียงร้อย ถักทอ   ย้อมผ้า ตำผ้า   สืบค้นลายผ้า ทอผ้า ด้วยมือ สร้างผืนผ้าขาวม้า ..กว่าผืนผ้า จะได้แต่ละผืน แต่ละวา แต่ละเมตร .  .ผู้ทอ ต้องตรากตรำ ใช้ทักษะและประสบการณ์ ความชำนาญ    แม้ว่าจะประสบกับปัญหา ราคาต้นทุนเส้นฝ้าย ราคาสี ราคาวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าดำรงชีพ ที่สูงขึ้น..ชุมชนก้อยังมุ่งมั่นสานต่อ งานผ้าขาวม้า

  ด้วยเจตนารมณ์ "หลากขะม้า "  เรื่องจากชุมชน สู่แรงบันดาลใจ  สร้างสรรค์ชิ้นงานหลากแบบ หลากสไตล์   สานต่อมรดกภูมิปัญญาวิถีถิ่นทางวัฒนธรรมผ้าขาวม้าไทย    มุ่งสู่ " ผ้าขาวม้าไทย สู่ผ้าขาวม้าโลก" 

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล