ข้อมูลร้านค้า

ขนมไทยแม่เอ๊ย

ตัวกดขนมกลีบดอกลำดวน

ที่อยู่:

18/8(720)นนทบุรี

โทรศัพท์:

0818165113

ไอดีไลน์:

อีเมล:

somchit0511@gmail.com

เว็บไซต์:

เฟซบุ๊ก:

ยูทูป:

ขนมไทยแม่เอ๊ย

ติดต่อร้านค้า

ติดต่อร้านค้า

รายการสินค้า

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล