ข้อมูลร้านค้า

ไพรทิพ PRITIP

ไพรทิพ ผักกรอบเพื่อสุขภาพ

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

2/9 หมู่ 2 ต.หนองปากโลง อ.เมือง

โทรศัพท์:

0876777477

ไอดีไลน์:

@pritipbrand

อีเมล:

pritipbrand@gmail.com

เว็บไซต์:

www.pritipbrand.com

เฟซบุ๊ก:

Fb.com/pritipbrand

ยูทูป:

ไพรทิพ PRITIP

ไพรทิพ
ไพรทิพ ผลิตผักกรอบเพื่อสุขภาพ จัดเป็นอุตสาหกรรมประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากตลาดอาหารสุขภาพยังเป็นเรื่องใหม่ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ และโดยมากพฤติกรรมการบริโภคยังเน้นความอร่อยของรสชาติมากกว่าประเด็นสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคหลักในตลาดของไทย ส่วนมากเป็นผู้หญิงวัยทำงาน อายุระหว่าง 25-40 ปี แต่แนวโน้มการขยายตัวของฐานผู้บริโภคก็มีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสน่าจับตามองผลิตภัณฑ์ที่คนไทยเลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องดื่มเพื่อความสวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพระบบย่อยอาหาร บำรุงสมอง และลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ
แนวโน้มของสังคมไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้นต่อการให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการอยากมีรูปลักษณ์ที่ดี เพื่อให้ได้รับการยอมรับทางสังคม จึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ตัวเองดูดีเสมอ ยิ่งในวิถีชีวิตเวลานี้เป็นไปด้วยความเร่งรีบ ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะบริโภคอาหารครบตามความต้องการของร่างกายได้ รวมทั้งมีเวลาในการออกกำลังกายน้อยลง การพึ่งพาอาหารแนวสุขภาพจึงเพิ่มบทบาทความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
เป้าหมายของ ไพรทิพนั้น จะเป็นธุรกิจผลิตอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อทุกคน สามารถเข้าถึงทุกๆ คนอย่างทั่วถึงหาซื้อได้ง่าย เป็นที่รู้จักและปลอดภัย สามารถทานได้ทุกเวลา ทุกโอกาส โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ส่งให้ผู้บริโภคเป็นหลัก และมีสินค้าจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค และ ร้านค้าที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายต่อ มีช่องการ การจัดจำหน่ายที่ดีขึ้น และยังคงความเป็นสินค้าที่แปลกใหม่สำหรับคนทั่วไป

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล