ข้อมูลร้านค้า

Bellmache

งานปั้นกระดาษ

ที่อยู่:

19/11ต.บ้านกุ่มอเมือ

โทรศัพท์:

0987957416

ไอดีไลน์:

อีเมล:

akebelly.lalin@hotmail.com

เว็บไซต์:

bellmache

เฟซบุ๊ก:

bellmache

ยูทูป:

Bellmache

ติดต่อร้านค้า

ติดต่อร้านค้า

รายการสินค้า

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล