ข้อมูลร้านค้า

ใยบุญเห็ดกรอบ

ขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด ปลอดสาร ไม่ใส่สารวัตถุกันเสีย ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย เห็ดกรอบ ข้าวเกรียบเห็ด แหนมเห็ด

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

268 หมู่ 1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา

โทรศัพท์:

980977674

ไอดีไลน์:

อีเมล:

jeechar@hotmail.com

เว็บไซต์:

เฟซบุ๊ก:

ยูทูป:

ใยบุญเห็ดกรอบ

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

รายการสินค้า

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล