ข้อมูลร้านค้า

ฝ้ายเงิน ฝ้ายทอง by อรุโณทัย ผ้าชาวเขา-น่าน

แบรนด์ผ้าชาวเขาจากชาวเขาตัวจริง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชาวเขา ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน นำงานหัตถกรรมของสตรีหลากหลายเผ่าในหมู่บ้าน มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ออกแบบและดีไซน์ให้มีความร่วมสมัย สร้างมูลค่าคืนให้แก่ชุมชน

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

167 หมู่ 1 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน

โทรศัพท์:

0939671969

ไอดีไลน์:

joy347

อีเมล:

arunotai4@gmail.com

เว็บไซต์:

-

ยูทูป:

-

ฝ้ายเงิน ฝ้ายทอง by อรุโณทัย ผ้าชาวเขา-น่าน

     ฝ้ายเงิน ฝ้ายทอง by อรุโณทัย ผ้าชาวเขา-น่าน ซึ่งเป็นแบรนด์ผ้าชาวเขาโดยชาวเขาตัวจริง ออกแบบดีไซน์ให้มีความร่วมสมัย มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ตุ๊กตา มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในปัจจุบันได้มีทายาทเข้ามาดูแลกิจการต่อ
     ร้านฝ้ายเงิน ฝ้ายทอง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชาวเขา ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละเผ่า ไม่ว่าจะเป็นเผ่าม้ง เผ่าเย้า(เมี่ยน) เผ่าลั้วะ เป็นต้น แรกเริ่มตั้งแต่อพยพมานั้นชาวเขามุ่งเน้นแต่การทำเกษตรกรรม การตัดไม้เผาป่าเพื่อทำไร่ทำสวน เพราะได้เงินเร็ว ทำให้ละเลยการทำงานหัตถกรรมที่เป็นงานเย็บปักถักร้อยทั้งๆที่เป็นภูมิปัญญาประจำเผ่าสืบกันมาแต่บรรพบุรุษ
    ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ทรงมีพระราชดำรัสให้สตรีชาวเขาทุกเผ่าในหมู่บ้านป่ากลาง ณ ขณะนั้น หันกลับมาฟื้นฟูและสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมโดยทรงรับซื้อและสั่งทำเพื่อนำเข้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ทำให้ชาวเขามีรายได้เข้าสู่ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ชาวเขาบ้านป่ากลางจึงหันมาสนใจและใส่ใจในการทำหัตถกรรมประจำเผ่าของตน
    เมื่อเวลาได้ผ่านล่วงไป การอยู่ร่วมกันของชาวเขาหลายเผ่านั้นทำให้เกิดการแบ่งปันและเกิดการผสมผสานภูมิปัญญา เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการผสมผสานด้วยฝีมือของหลากหลายชนเผ่า ฝ้ายเงิน ฝ้ายทองนั้นเดิมทีเป็นบ้านที่จำหน่ายวัตถุดิบในการทำผ้าให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน เช่น ผ้าฝ้าย เส้นด้าย เป็นต้น ปัจจุบันได้กลายเป็นคลังผ้าชาวเขาขนาดย่อม เพราะหากใครที่จะมาซื้อวัตถุดิบแต่มีเงินไม่พอก็จะนำผ้าปักหรือผ้าเขียนเทียนมาแลกเป็นผ้าและด้ายชิ้นใหม่ไป ภายหลังจึงได้ร่วมมือกับคนในชุมชนผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลป่ากลาง ซึ่งได้แก่ ย่ามผ้าปักชาวเขา ผ้าเขียนเทียน เป็นต้น
     เราร้านฝ้ายเงิน ฝ้ายทอง ด้วยความเป็นชาวเขา มีความกลัวการไม่ถูกยอมรับ การดูถูก และกลัวการถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากผู้คนในเมือง แบรนด์ฝ้ายเงิน ฝ้ายทองจึงต้องก้าวข้ามกรอบที่ขีดเอาไว้ แสดงจุดยืนผ่านการทำผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มีดีไซน์ ทำให้ใครๆ ก็สามารถใช้ผ้าชาวเขาได้ สินค้าทุกชิ้นจะเป็นตัวถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ทำ แม้สินค้าจะมีไม่มากแต่ทุกชิ้นอันแน่นและเต็มไปด้วยความตั้งใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และฝีมือที่ส่งตรงจากชาวเขา ราวกับว่าได้สัมผัสกลิ่นอายของชนเผ่าจริงๆ
   สนใจสินค้าหรือเรื่องราวชนเผ่า สามารถติดต่อได้ทาง
Facebook : https://www.facebook.com/FaiNgernFaiThong
Line ID    : Joy347
Tel          : 093-9671969,098-0095161
       

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล