ข้อมูลร้านค้า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟผายอง

เป็นกาแฟดริปแบลคสายพันธ์ดั่งเดิมของรัชกาลที่9พระราชทานให้กับกลุ่มชนเผ่าลีซู มีความสูงจากน้ำทะเล1400ฟุตอากาศหนาวเย็นทั้งปีจึงทำผลกาแฟสุกช้าและมีความสมบรูณ์ของผลกาแฟจึงให้กาแฟมีความหอมอร่อยและแปรรูปแบบพิเศษจึงทำให้กาแฟมีกลิ่นหอมของผลไม้อบแห้งเฉพาะตัว

ที่อยู่:

43/1หมู่9ตำบลแม่สาบอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์:

098-7708912

ไอดีไลน์:

098-7708912

อีเมล:

jong6395@hotmail.com

เว็บไซต์:

เฟซบุ๊ก:

Jong tawai

ยูทูป:

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟผายอง

ติดต่อร้านค้า

ติดต่อร้านค้า

รายการสินค้า

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล