ข้อมูลร้านค้า

ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จำหน่ายสินค้าชุมชน

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ. เมือง

โทรศัพท์:

0810777421

ไอดีไลน์:

5320700046381

อีเมล:

chainarit09@hotmail.com

เว็บไซต์:

ยูทูป:

ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด เกิดจาการระดมทุนจำนวน 4 ล้านบาท จาก 5ภาคส่วนในจังหวัดพังงา ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคม ไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุด กำหรต้องนำไปขยายผล ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ขับเคลื่อนงานผ่าน 3 กลุ่มงาน เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 กระบวนการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล