ข้อมูลร้านค้า

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ขิงผงหน่อทอง

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

23 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

โทรศัพท์:

0629614594

ไอดีไลน์:

อีเมล:

ouwilawan@gmail.com

เว็บไซต์:

เฟซบุ๊ก:

ยูทูป:

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน

บ้านเขาตำหนอนอน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในพื้นที่หมู๋ที่1 ตำบลถ้าทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พื้นที่ในบริเวณหมู่บ้านเป็นเทือกเขาหินปูน

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

รายการสินค้า

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล