ข้อมูลร้านค้า

ภูเก็ตไวน์

ผู้ผลิตและจำหน่ายไวน์สับปะรดภูเก็ต จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

16 ถนนนิมิตร2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต

โทรศัพท์:

0965426239

ไอดีไลน์:

1163579

อีเมล:

doonyadit@gmail.com

เว็บไซต์:

ยูทูป:

ภูเก็ตไวน์

! ! !    คิดถึงไวน์ภูเก็ต ต้อง ยานัด ภูเก็ตไวน์    ! ! !

     YANAD หรือ ยานัด คือชื่อเรียกสับปะรดของคนท้องถิ่น  สับปะรดภูเก็ตเป็นพืช GI ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านราคา ภัยแล้ง พื้นที่ปลูก และโดยเฉพาะการแอบอ้างชื่อ " สับปะรดภูเก็ต " ไปใช้กับสับปะรดที่ปลูกที่อื่นๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียและภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ตจึงได้พยายามแก้ปัญหาโดยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรดภูเก็ต ทางกลุ่มจึงได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการสังเกตุและทดลองกับสับปะรดที่ผลสุกงอม ที่จะมีกลิ่นหอมเหมือนสุรา จึงได้ทำการทดลองหมัก ซึ่งผลที่ได้ก็ออกมาเป็นไวน์ที่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ แต่ในเบื้องต้น รสชาติยังไม่ดีเท่าทีควร ทางกลุ่มจึงได้ไปศึกษาอบรมกับสถาบันที่เปิดสอนการผลิตไวน์โดยเฉพาะ แล้วกลับมาพัฒนาสูตรที่เหมาะกับสับปะรดภูเก็ต จนได้สูตรที่ลงตัว จึงกลายมาเป็นผลิตภัณท์ " YANAD " ไวน์สับปะรดภูเก็ต ดังเฃ่นทุกวันนี้

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล