ข้อมูลร้านค้า

กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง

ผ้าบาติก

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

105/9 ม.1 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์:

0865962318

ไอดีไลน์:

อีเมล:

batikhandicraft@hotmail.com

เว็บไซต์:

http://www.batiksamphoathong.com/

ยูทูป:

กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

รายการสินค้า

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล