ข้อมูลร้านค้า

นิล ณ กาญจน์

ของที่ระลึกจากนิลเมืองกาญจน์

(ร้านค้านี้ไม่ได้เข้าระบบเกิน 60 วัน การสั่งซื้อควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าก่อน)

ที่อยู่:

42/2 ม.5 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทรศัพท์:

085-9525084

ไอดีไลน์:

อีเมล:

เว็บไซต์:

ยูทูป:

นิล ณ กาญจน์

กลุ่มนิล ณ กาญจน์ Young Art OTOP” เป็นการรวมตัวกันของเยาวชนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความสนใจในงานศิลปะ เดิมทีสมาชิกเป็นบุตรหลาน ของ “กลุ่ม OTOP นิลทะกาล แสงประทีป คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศาสนา เช่น พระพุทธรูป เทวรูป และ สิ่งมงคล ผลิตด้วยอัญมณีนิล” จึงได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในการทำงานศิลป์ และได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ โดยนำความรู้มาต่อยอดและพัฒนา ตลอดจนสืบสานงานด้านพุทธศิลป์ และในปี พุทธศักราช 2558 ได้ส่งว่าที่ร้อยตรีหญิงชิดชนก กองสุวรรณ และนางสาวอัชราภรณ์ สุขตะโก เข้าร่วมประกวดค้นหาสุดยอดเยาวชน OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้น โดยให้ผลิตสินค้าที่สื่อให้เห็นถึงการพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิม ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง และตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยส่งผลิตภัณฑ์ ชื่อ พุทธศิลป์นิล in The BOX ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยและได้รับงบประมาณสนับสนุน

ติดต่อร้านค้า

กรอกข้อมูลการติดต่อร้านค้า ข้อมูลนี้จะส่งไปยังร้านค้าโดยทันที

รายการสินค้า

สินค้ามาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าชุมชนระดับพรีเมี่ยม

ธุรกิจบริการ

สินค้าไทยรางวัลออกแบบระดับสากล

สินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

อาหารมาตรฐานฮาลาล