"พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน"

 

สอ่างทองในอดีตนั้นมีผู้คนอาศัยอยู่มานานหลายร้อยปี เพราะท้องที่ของอ่างทองเป็นที่ราบลุ่มลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ป่า หรือแร่ธาตุ ได้รับการหล่อเลี้ยงจากแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้อาศัยทำการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค และคมนาคมตลอดมา จังหวัดอ่างทองอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นงานปั้นตุ๊กตาชา ววัง การทำกลอง การทำอิฐดินเผา หรือการผลิต เครื่องจักสาน ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก เป็นจังหวัดบ้านเกิดของ นายดอก นายทองแก้ว เมืองวิเศษชัยชาญ และนายแท่น นายอิน นายเมือง ชาวบ้านสีบัวทอง วีรชนคนกล้าในศึกบางระจัน และขุนรองปลัดชู ผู้นำกองอาทมาตอาสาสู้รบจนสิ้นชีพ ๔๐๐ คน ที่เมืองกุยบุรี นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยวัดวาอารามที่มีความเก่าแก่โบราณสวยงามและมีจุด เด่นที่น่าสนใจมากมายกว่า ๒๐๐ วัด อันเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของ ชาติไทย อ่างทองเป็นจังหวัดเล็กไม่ไกลจากกรุงเทพเหมือนกับอยุธยาที่เราสามารถไปเ ที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้ไม่ยาก อ่างทองถือว่าเป็นเมืองที่มีมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ วัดวาอาราม โบราณสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน

ที่มา: https://th.wikipedia.org

Aptread

ผลิต-จำหน่าย ปลีก-ส่ง กลองพื้นบ้านและกลองที่ระลึก เช่น กลองยาว กลองทัด กลองป๋องแป๋ง กลองตุ๊ก ฯลฯ.