"พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดีประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง"

 

จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย นับเป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย สระบุรี เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญในด้านโบราณสถานทางพุทธ ศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี ซึ่งยังคงคุณค่าไว้ได้อย่างครบถ้วน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้แล้วจังหวัดสระบุรียังเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม ลำดับต้นๆของประเทศไทย โดยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย

ที่มา: https://th.wikipedia.org

SOCOON (โซคูน)

BRAND SOCOON (โซคูน) SO มาจากคำว่ามาก COON แปลว่ารังไหม รวมกันหมายถึง การนำรังไหมหลายๆรังมาเย็บต่อกัน จนเกิดเป็นงานศิลปะจากรังไหม และได้รับรางวัล DEmark ดีไซน์ดีมาก จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยการนำรังไหมขยายพันธุ์คุณภาพดี ที่ไม่ฆ่าตัวไหมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ที่ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงมากกว่า 30 วัน ต่อรังไหม 1 รัง และใช้ความปราณีตในการเย็บรังไหมด้วยมือ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเยาวชนและแม่บ้าน ผู้สูงอายุในพื้นทีตำบลตลาดน้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นรังไหมในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สู่งสุด โดยผลิตชิ้นงานด้วยความรัก แนวคิดในการออกแบบ เป็นการกำเนิดสรรพชีวิต และเปลี่ยนแปลงรูปทรง รูปทรงที่บิดเบี้ยวสะกดคนดู กำเนิดจากรังไหมนับร้อยรัง เย็บต่อกันตามแต่รูปทรงของรังไหมจะพาไป เป็นแนวคิดที่ใช้ธรรมชาติเป็นผู้นำทางเรา กำเนิดเป็นความงามรูปแบบใหม่ ประติมากรรมที่ได้นั้นถูกมาใช้งานในรูปแบบโคมไฟ ที่สร้างบรรยากาศภายในบ้าน โคมไฟก้อนเมฆ คล้ายมีก้อนเมฆลอยล่องอยู๋ภายในบ้าน เป็น Art Piece ชิ้นงานที่สร้างจุดเด่นให้กับสถานที่

ชีวาพรเฮิร์บ

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากสมุนไพรสดปลูกแบบเกษตรธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี ปลอดภัย ใช้ได้ทุกวัย กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมตามภูมิปัญญาการแพททย์แผนไทย

Phoom Handicraft

สระบุรีเมืองฟาร์มโคนม อาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9 นอกจากพระราชทานอาชีพยังทรงพระราชทานแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการเกษตร ภูมิแฮนด์ดิคราฟท์นำแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มมาผนวกภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นผ้าผ้าย้อมมูลวัวนมเรียกว่า ผ้ามัดมอวาลู มัด = มัดย้อม มอ = เสียงวัว วาลู = คุณค่า พ้องเสียงกับคำว่า much more value แปลว่า เพิ่มมูลค่าให้สินค้าชุมชน ออกแบบเป็นสินค้าของที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า, ผ้าพันคอ, กระะเป๋า, หมอน lap table , หมอนอิง , ที่ใส่พาสปอร์ต โดยคำนึงถึงความสวยงามและฟังค์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค

Visaherb

วิสาสมุนไพร ผลิตแชมพู ครีมนวดผม รวมสรรพคุณจากสมุนไพร ผมดกดำ ลดปัญหาผมร่วง และขจัดผมหงอก พร้อมสบู่เหลวบำรุงผิว ช่วยลดผดผื่นคัน ปัญหากลิ่นตัว จากสวนสมุนไพรของเราเอง ด้วยการปลูกด้วยเทคนิคเกษตรธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สินค้าประเภท อาหาร เกษตรแปรรูป ทั่วทอด สมุนไพร กระเทียมทอดปรุงรส หมูสวรรค์ หมูเส้นสวรรค์ หมูทุบ หมูแท่ง แบรนตราใจดี

Pattama Hand Made

รถตุ๊กตุ๊ก จากกระป๋องเครื่องดื่ม

สมยาจักสาน

ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกฝ้าย Hand Made

สมยาจักสาน

ผลิตภัณฑ์จักสาน Hand made

P&C Healthy

หมอนสุขภาพกันไรฝุ่น สั่งตัดได้

วิสา Herb

ผลิตภัณฑ์เพื่อถนอมสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม

กระถางปูนปั้น

กระถางปูนปั้น จาก จ.สระบุรี

ข้าวไรซ์เบอรี่ สระบุรี

สรรพคุณเพื่อสุขภาพ

ปิยภรณ์

ปิยภรณ์