" ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี "

 

ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของไทย ที่มีพื้นทีป่าและอุทยานแห่งชาติ มากถึง 3 แห่งด้วยกัน คือ อุทยานแห่งชาติทับลาน ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ,อุทยานแห่งชาติปางสีดา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านทำให้ ปราจีนบุรี มีผลิตผลทางการเกษตร และสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังสดใหม่ รวมถึง อุทยานต่างๆเหล่านั้นยังได้รับการยกให้เป็น มรดกโลกอีกด้วย ปราจีนบุรียังขึ้นชื่อในเรื่องของการแพทย์แผนไทย ที่มีแผนไทยดั้งเดิมมาจาก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

มีการใช้สมุนไพรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น นำมาประยุกต์ให้เข้ากับการแพทย์ช่วยรักษาโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ปราจีนบุรียังโดดเด่นเรื่องของโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มีหลักฐานยืนยันว่า มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีข้าวของเครื่องใช้-เครื่องประดับโบราณ อันเป็นที่ยืนยันได้ว่า ปราจีนบุรี คือแหล่งอารยธรรมที่มีมานานหลายพันปี จนได้รับสมญานามว่า ที่นี่คือเขตเมืองทวารวดี และอีกของดีของจังหวัดปราจีนที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้นั่นก็คือผลไม้รสเด็ด ที่นี่มีสวนผลไม้กระจายอยู่เต็มจังหวัด โดยส่วนใหญ่เน้นปลูก ทุเรียน มังคุด กระท้อน ขนุน ส้มโอ และยังมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ยอดเยี่ยม ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีของดีครบถ้วนและน่าสนใจในการมาเที่ยวชม

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org

พี ดี น่า คอฟฟี่ พลัส กาแฟเพื่อสุขภาพ 24 in 1

กาแฟเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรธรรมชาติ 24 ชนิด "ปราศจากน้ำตาลและไขมันทรานส์"