ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร

 

สระแก้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2536สระแก้ว เป็นชื่อที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว มีอยู่จำนวน 2 สระ ในสมัยกรุงธนบุรีราวปี พ.ศ. 2323 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก) เป็นแม่ทัพยกทัพไปตีกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอยและได้ขนานนามสระทั้งสองว่า "สระแก้ว-สระขวัญ" และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ สภาพทั่วไป พื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยรวมเป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อนสภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน, ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม และ ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดสระแก้วนั้น ก็สมกับคำขวัญที่ว่า ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยอารยธรรมโบราณ เพราะมีอุทยานแห่งชาติที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกถึง 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา นอกจากนี้แล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นั่นคือ ปราสาทหินสต๊กก๊อกธม และที่สำคัญสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งที่น่าสนใจ คือ ละลุ ปิดท้ายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา วัดถ้ำเขาฉกรรจ์

ที่มา: https://th.wikipedia.org