" หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี

มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี "

 

ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดศรีสะเกษมาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนเกิดพัฒนาการที่เข้มข้นในสมัยอาณาจักรขอมซึ่งได้ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมหลายประการไว้ เช่น ปราสาทหินและปรางค์กู่ศิลปะขอมตั้งกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ได้รับการยกฐานะให้เป็น จังหวัดขุขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2459 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ พ.ศ. 2481

จังหวัดศรีสะเกษนั้น ตอนใต้มีทิวเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ยาว 127 กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดในจังหวัดชื่อ "พนมตาเมือน" สูง 673 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยตั้งอยู่ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ ส่วนทางตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มลอนลาดลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยมักจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษนั้นมีมากมาย และล้วนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศเป็นจำนวนมาก อาทิ ปราสาทห้วยทับทัน, ผามออีแดง, วัดล้านขวด, น้ำตกวังใหญ่, ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เต็มได้ด้วยประวัติศาสตร์เมืองศรีสะเกษ และการแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่งดงามแห่งจังหวัดนี้อย่างแท้จริง

(ที่มา https://th.wikipedia.org )

KMYdevelopment

รองเท้า Handmade

KMYShop

รองเท้าแตะHandmade

ส.สองก้าว(29)

เสื้อผ้าสำเร็จรูป,ผ้าคลุมไหล่ ไหมและฝ้าย ทอมือ สำหรับบุรุษ,สตรี และบุคคลทั่วไป