" พุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่าตักสิลานคร "

 

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีบรรยากาศของเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็น "ตักศิลาแห่งอีสาน"ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มีฝนตกสลับกับอากาศแห้ง มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน 118.1 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำฝนมากที่สุดที่ 414.9 มิลลิเมตร ในเดือนพฤษภาคม

อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคม-กรกฎาคม ที่ 27.91 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุด 15.0 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ประมาณ 73.55 % (เดือนมกราคม - กรกฎาคม) มีเนื้อที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.31 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 42 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงโคราช พื้นที่มีรูปร่างคล้ายนกอินทรีกลับหัว ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ130–230 เมตร โดยทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูง และค่อยๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำชี เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและยาวนานมาหลายร้อยปีเพราะได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปัลลวะของอินเดียผ่านเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี เช่น บริเวณเมืองกันทรวิชัย (โคกพระ) และเมืองนครจำปาศรี โดยพบหลักฐาน เป็นพระยืนกันทรวิชัย พระพิมพ์ดินเผา ตลอดทั้งพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนั้นแล้วยังได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผ่านทางชนชาติขอม ในรูปแบบสมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่น ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดินทั่ว ๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม

ธนพรเสื่อกก

จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก ทำจากต้นกกปลูกโดยวิธีทางธรรมชาติ ตัดเย็บโดยฝีมือชาวบ้าน คุณภาพระดับโอท็อป 5 ดาว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนหมู่บ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สนใจติดต่อ 091-4185154 คุณาลักษณ์

ต้นตะวันเสื่อกก

เสื่อกกของดีของไทย สินค้าคุณภาพ ผลิตจากต้นกก โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปลาร้าแม่ละมุล

ปลาร้าแม่ละมุล จำหน่ายปลาร้าแปรรูปทุกชนิด ของดีจังหวัดมหาสารคาม มาตรฐานส่งออก น้ำปลาร้าผสมใบหม่อน และใบไชยา สมุนไพรพื้นบ้าน กว่า 30 ปี การันตี ความแซ่บนัว "เ รื่ อ ง ป ล า ร้ า เ ร า ถ นั ด "

มหาสารคามเตาประหยัดพลังงาน

เตาประหยัดพลังงาน มหาสารคามเตาประหยัด จากภูมิปัญญาออกสู่ตลาด ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ ดินดิบ 100% ใช้ทน ใช้นาน ใช้จนลูกโต ช่วยประหยัดฟืน - ถ่าน ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา จัดส่งทั่วประเทศ

วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์เกษตรค้อใหญ่

ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากอินทรีย์เกษตรจากต้นน้ำ ได้แก่ ปลูก กลางน้ำ ได้แก่ แปรรูปผลผลิต ปลายน้ำ ได้แก่ จำหน่ายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ยาสระผมมะกรูด-ดอกอัญชัน สะเปรย์ตระไคร้หอมไล่ยุง น้ำมันตะไคร่หอมไล่ยุง ชาใบหม่อนสมุนไพร ชาหญ้าหวาน ยาหม่องสมุนไพร สมุนไพร รวมทั้งกล้าไม้ ๆ เป็นต้น

PISITO

สบู่เหลวน้ำมันรำข้าว สบู่ก้อนน้ำมันรำข้าว

PREECHA AGRI

PREECHA AGRI

หมอนสมุนไพรสุขศรี

หมอนสมุนไพรสุขศรี ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชาวอีสานเข้าด้วยกัน ถ่ายทอดออกมาบนชิ้นงานตุ๊กตาหมอนที่มีกลิ่นหอมจากสมุนไพรไทย ทำให้รู้สึดสดชื่น ผ่อนคลายเมื่อได้ใช้

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกทุกชนิด