" “สิบเอ็ดประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี

มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิ” "

 

ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 512 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั่วไปในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีการขุดพบแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัวซึ่งสันนิษฐานว่า ชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบมีอายุประมาณ 1,800-2,500 ปีมาแล้ว

ดินแดนแห่งนี้ได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาภายใต้วัฒนธรรมทวารวดีได้เข้ามาเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 12-15 มีหลักฐานสมัยทวารวดีที่สำคัญ เช่น คูเมืองร้อยเอ็ด เจดีย์เมืองหงส์ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน กลุ่มใบเสมาบริเวณหนองศิลาเลขในเขตอำเภอพนมไพร และพระพิมพ์ดินเผาปางนาคปรกที่เมืองไพรในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดมีสภาพภูมิอากาศอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อน โดยภูมิประเทศทางทิศเหนือติดต่อมาจากเทือกเขาภูพาน บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่น ในขณะที่บริเวณตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ โดยมีที่ราบแอ่งกะทะอันขึ้นชื่อที่ทุกคนรู้จักกันดี นั่นคือ ทุ่งกุลาร้องไห้ การเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นสามารถทำได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินเข้าสู่สระบุรี และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพ ผ่านนครราชสีมา เมืองพล บ้านไผ่ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแจ้งสนิท ผ่านมหาสารคาม แล้วเข้าสู่ร้อยเอ็ดนอกจากนี้แล้วยังมีรถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน ที่สามารถบินมาลงที่ท่าอากศยานร้อยเอ็ด ซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียง 11 กิโลเมตรเท่านั้น

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org

Mingkwanshop

จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายย้อมคราม ย้อมสีธรรมชาติ ผ่านช่องทางออนไลน์ Page:Mingkwanshop สินค้ามีราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สบายกระเป๋า ทำความสะอาดได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของทางร้านได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับบุคคลทุกวัย ทุกรูปร่าง และใช้ได้ทุกฤดูกาล

สาริกากรีนฟูดส์

ผักกาดดองสาริกา ผลิตจากผักผปลอดสาร ไม่ใส่สี ไม่ใช้วัตถุกันเสีย

Phufai by dao101

ชุดผ้าฝ้ายสำเร็จรูป