พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

 

จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานตอนบน เป็นเมืองชายแดนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน และมีพระธาตุอื่นๆ อีกหลายแห่ง จึงนับว่านครพนมนี้เป็นเมืองแห่งพระธาตุโดยแท้ และด้วยความที่เคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน ประกอบกับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง

 

อันเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมแห่งสำคัญจากหลายชนชาติ จังหวัดนครพนมจึงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจอยู่มาก และยิ่งปัจจุบันนี้ นครพนมเป็นจุดผ่านแดนไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สำคัญอีกจุดหนึ่ง อีกทั้งยังมีความเจริญในหลายๆ ด้าน มีการคมนาคมสะดวกและมีสนามบิน ซึ่งช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี จึงถือว่านครพนมเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย จังหวัดนครพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอท่าอุเทน อำเภอเรณูนคร อำเภอบ้านแพง อำเภอปลาปาก อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทม และกิ่งอำเภอวังยาง

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org

ต้นกก Crafts

ผลิตภัณฑ์จาก "ต้นกก" สินค้าธรรมชาติจาก "ต้นกก" ถูกดัดแปลงเป็นงานประดิษฐ์ด้วยฝีมืออันประณีต จากกลุ่มชาวบ้านที่มองเห็นคุณค่าจากทรัพยากรในท้องถิ่น และด้วยคุณสมบัติพิเศษจากต้นกกที่มีความเหนียวคงทน ในขณะเดียวกันมีผิวสัมผัสอันอ่อนนุ่มเหมาะแก่การนำมาประดิษฐ์ ถักทอเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตเป็นของฝาก

ภูริพัชรสมุนไพร

แบรนด์สินค้าสมุนไพร

Tiwaphat Herb

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยานวดสมุนไพรจากหญ้าเอ็นยืด ภายใต้ชื่อ ทิวาพัชร และจำหน่ายสินค้าสมุนไพรชนิดอื่นๆ

PL GOLF

Cver Iron ผลิตจากหนัง PU และผ้าตาข่ายแซนวิสบุด้วยซับฟองน้ำ สวยงามคงทน เปิดปิดด้วยซิปสะดวกแ่การใช้งาน ราคาย่อมเยาว์จัดส่งทั่วไทย

เที่ยงธรรมผ้าทอ

เป็นผลิภัณฑ์ย้อมเปลือกไม้มงคลถึง 9 ชนิด ประดู่ ขนุน ทองกวาว กันเกรา ลิ้นฟ้า คูณ ยอ สมอ อินทรีย์

ภูริสมุนไพร

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวด