" กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง

บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม "

 

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนานไม่น้อยไปกว่าเมืองอื่นๆ ในอาณาจักรล้านนา บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรษที่ 16 โดยมีผู้ปกครองคือ พ่อขุนงำเมือง ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนา เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพะเยาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายในฐานะ อำเภอพะเยา และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย  อำเภอ 9 อำเภอ คือ เมืองพะเยา แม่ใจ เชียงคำ ดอกคำใต้ ปง จุน  เชียงม่วน ภูซาง และภูกามยาว แบ่งเป็น 68 ตำบล 779 หมู่บ้าน/39 ชุมชน (อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 13  ชุมชน และเทศบาลเมืองดอกคำใต้  26  ชุมชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 33 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง

มาลองพะเยา

สินค้าในจังหวัดพะเยา สินค้าเกษตร ปลอดสารพิษ สมุนไพรธรรมชาติ ความสวยความงาม

Mulberry Le Konglae

สวนมัลเบอร์รี่เลอกองแล เริ่มด้วยการปลูกมัลเบอร์รี่จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่ 1 ไร่กว่าซึ่งเป็นที่แรกในจัง่หวัดพะเยาที่ประสบความสำเร็จ โดยมีสายพันธ์ต่างประเทศ อาทิ เบลเยี่ยม ตุรกี ไต้หวัน และออสเตรเลีย

Air&Faii

สไตล์เมืองๆ

รอยัล ซิลค์ Royal Silk

สบู่ก้อนโปรตีนไหมทองคำ  สบู่เหลวล้างหน้าโปรตีนไหมทองคำ  สบู่เหลวอาบน้ำโปรตีนไหมทองคำ  แชมพูโปรตีนไหมทองคำ  โลชั่นเจลบำรุงผิวโปรตีนไหมทองคำ  พัฟขัดหน้าใยไหม

เติมใจ ผลิตภัณฑ์จากใยกล้วย

มีสินค้าหลากหลาย สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียบง่าย เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่นทุกวัย

พร บายศรี

เป็นทีปรีกษาทางการเงิน และสุขภาพ

วิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยคนพิการบ้านเจน

เส้นใยกล้วย ผ้าฝ้าย หวาย ใยไหม

ตัดเสื้อสูท

เสื้อสูท