"อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ"

 

จังหวัดอุทัยธานี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่ามีความหลากหลายทาง ธรรมชาติจน ทำให้พื้นที่ป่า "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนและสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์จำนวนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อม โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขียวขจีจึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติดึง ดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมมากมาย ตัวเมืองอุทัยธานีเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตแบบโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ มีแม่น้ำสะแกกรังเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอุทัยธานีมาตั้ งแต่สมัยโบราณ เป็นตลาดการค้าสำคัญของเมืองอุทัยธานีมาแต่สมัยก่อนจนกลายเป็นชุมชน และเมืองใหม่อุทัยธานีในที่สุด สิ่งโดดเด่นที่บ่งบอกถึงความผูกพันระหว่างผู้คนกับสายน้ำมาแต่อดีตกาลก็คือ ในราวปี พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ และเสด็จมาประทับอยู่ที่หมู่บ้านสะแกกรัง พระครูอุทัยธรรมนิเทศ (จัน) จึงได้สร้างแพแฝด 2 หลังเพื่อรับเสด็จ นั่นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและการดำรงชีวิตของชาวลุ่มน้ำสะแกกรังใน สมัยนั้นได้อย่างชัดเจน

ที่มา: https://th.wikipedia.org

บ้านสวนลูกแชมป์

ก่อตั้งเมื่อปี 2553 มีสมาชิกกลุ่ม30คน มีเป้าหมายไปทิศทางเดียวกัน ยกระดับอาหารท้องถิ่นไทยสู่สากล มีการแปรรูป"ปลาแรด"ลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ปลาแรด เป็น GI:สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุทัยธานี มาทำเป็นอาหารไทย น้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทานผลิตจากเนื้อปลาแรดทุกชนิด โดยมีสมุนไพรไทยที่มาจากท้องถิ่นเราเอง100% ผ่านกรรมวิธีที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีรสชาติอร่อย ได้รับมาตรฐาน อย. และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

THE AMORNS - ดิอมร

"หนังแท้นั้นมีความทนทานสูง มีให้เลือกหลายแบบ หลายสี อีกทั้งรูปแบบดีไซน์ รูปทรง และวัตถุดิบที่ใช้ ว่าทำจากหนังธรรมชาติส่วนใด และชนิดไหน"

HENG SILVER

เครื่องประดับเงิน