"พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา"

พิษณุโลก เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย หรือภาคเหนือตอนล่าง มีประชากรในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 863,404 คน มีพื้นที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยขอม โดยมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันในศิลาจารึก ตำนาน นิทาน และพงศาวดาร เช่น สองแคว, สองแควทวิสาขะ และไทยวนที

Phontawee

รับผลิตและจัดจำหน่ายข้าวตัง ข้าวแตน

ชุมชนบ้านวังส้มซ่า พิษณุโลก

Brand Story ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งมากว่าร้อยปี ทุกบ้านเคยปลูกต้นส้มซ่าไว้บริโภคและทำยาแผนโบราณจนได้รับขนานนามว่า “หมู่บ้านวังส้มซ่า” แต่แล้วเมื่อกาลเวลาผ่านไป ชุมชนแห่งนี้เหลือต้นส้มซ่าเพียงต้นสุดท้าย เรื่องราวของแบรนด์ “ZomZa” จึงเกิดขึ้นจากนางเผอิญ พงษ์ศรีชมพู เกษียณจากอาชีพข้าราชการครู ร่วมก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า ได้ออกสำรวจพร้อมกับนักวิจัยจึงค้นพบว่าสารจากผล-ใบส้มซ่ามีประโยชน์ทางด้านความงามของผิวพรรณคน จึงนำต้นส้มซ่าต้นสุดท้ายในชุมชนมาขยายพันธุ์กระจายให้ปลูกไปทั่วหมู่บ้าน จนได้ใบ-ผลจากสายพันธุ์ดั้งเดิม นำมาศึกษาวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพผิวพรรณของคนไทย ภายใต้ แบรนด์ “ZomZa” ผลิตภัณฑ์ส้มซ่าจากสายพันธุ์ดั้งเดิมกว่าร้อยปีจากหมู่บ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก