" เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ "

 

ปัตตานี เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีเนื้อที่ติดอยู่กับทะเลจีนใต้ และมีทิวเขาที่อุดมสมบูรณ์ คือ ทิวเขาสันกาลาคีรี มีแม่น้ำที่สำคัญสองสายได้แก่ แม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรี ที่จังหวัดปัตตานี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และมีอาชีพทำนา ทำสวนยาง

 

นอกจากนี้ยังมีการทำประมงในพื้นที่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรีด้วย นอกจากวัฒนธรรมที่มีความเป็นมุสลิมมาผสมผสานแล้ว ที่นี่ยังมี ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวหรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีน มีหาดตะโละกาโปร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงาม รวมถึงมีมัสยิดหลายแห่งที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและมนต์ขลังของแดนใต้

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org

ร้านเพลินทะเล

เพลินทะเลอาหารและของทานเล่นจากทะเลอันดามันที่นำมาแปรรูปและเป็นแหล่งรวมแคลเซี่ยมที่บำรุงกระดูก สะอาด ปลอดภัยการันตีจาก อย. ฮาลาล และ OTOP ซึ่งเดินทางจากทะเลน้ำลึกด้วยเรือกอและที่ใช้มานานกว่า 100 ปี ด้วยวิถีชาวประมงพื้นบ้านที่เป็นมิตรกับท้องทะเลไทย

otopผ้าละหมาดMaria

ผ้าละหมาดผลิตจากผ้าเนื้อนุ่มใส่สบาย มีหลากหลายแบบให้เลือก

otopงานสานจืองารายา

ผลิตจากเส้นพลาสติกสานด้วยมือ