กล้วยตากแดดดี

กล้วยตากแดดดี จึงเป็นกล้วยตากสดใหม่ สะอาดถูกหลักอนามัย ใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) Green House System