กล้วยอบซอสมะยงชิด แม่จำลอง

กล้วยอบซอสมะยงชิด แม่จำลอง เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยอบแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ของดี OTOP จังหวัดนครนายก ผลิตโดยชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

กล้วยอบเล็บมือนางตราศรีภา

กล้วยอบเล็บมือนางตราศรีภา เป็นกล้วยอบเล็บมือนางที่ผ่านกรรมวิธีการอบอย่างถูกลักษณะ มีรสชาติอร่อย หอม และหวานตามธรรมชาติ

กล้วยอบกรอบ ผักอบกรอบ

วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ ได้สร้างแบรนด์ไพรทิพ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้อย่างง่ายๆ