กล้วยอบเล็บมือนางตราศรีภา

กล้วยอบเล็บมือนางตราศรีภา เป็นกล้วยอบเล็บมือนางที่ผ่านกรรมวิธีการอบอย่างถูกลักษณะ มีรสชาติอร่อย หอม และหวานตามธรรมชาติ