กลุ่มมงคลศิลป์

ครอบแก้วมณีมงคล ตั้งอยู่ที่นครปฐม เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายครอบแก้วพระธาตุฯ งานครอบพระพุทธรูปและงานปั้นต่างๆ