รติล้านนา สปา

รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ได้รับรางวัลการันตรี ประเภทที่พักแบบบูติคโฮเต็ล ปี 2008