พานบัวบูชา

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไทบุราณศิลป์ เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกชุมชน ผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมเครื่องบูชา