โคมไฟลูกเดียวตั้ง

โคมไฟลูกเดียวตั้ง ผลิตจากกะลามะพร้าวคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชาวบ้าน