ดวงกมลงานประดิษฐ์ปิ่นปักผม

ดวงกมลงานประดิษฐ์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับผมงานฝีมือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากงานฝีมือคนไทยทุกขั้นตอน