BEE FRUITS ผลไม้อบกรอบ

BEE FRUITS ผลไม้อบกรอบ ของฝากจากจันทรบุรี ได้รับมาตรฐาน กรอบ อร่อย ถูกหลักอนามัย มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย เหมือนยกสวนผลไม้เกรดAมาไว้ที่นี่ นำมาแปรรูปให้มีผลไม้อร่อยๆทานได้ตลอดทั้งปี