Best & Blue Gems

Best & Blue Gems ผู้ผลิตและจำหน่ายอัญมณีคุณภาพ เครื่องประดับทองคำแท้ มาตรฐานราคาโรงงานจากต้นน้ำจังหวัดจันทบุรี คัดสรรอัญมณีจากธรรมชาติ ฉลุลวดลายแบบไทยๆ ที่มีความสวยงาม

ปภังกร เจมส์

ปภังกร เจมส์ เริ่มจากการทำพลอยจากที่จังหวัดตราด ต่อมาได้นำมาทำที่จังหวัดจันทบุรี ทำให้มีพลอยเหลืออยู่ก็เลยเกิดการนำเอามาทำแหวน และเเครื่องประดับ ขายอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีกับระยอง

สมบูรณ์เจมส์ & จิวเวลรี่

สมบูรณ์เจมส์ จังหวัดจันทรบุรี จำหน่ายแหวนเพชรแท้ พลอยแท้ ที่นี่มีมณีเขียวส่อง หรือที่รู้จักกันในชื่อพลอยเขียวส่อง กรีนแซฟไฟร์ มีความเป็นที่นิยม