Tanyapon มะนาวเมืองเพชร

มะนาวเมืองเพชรเชื่อมน้ำผึ้งป่า Tanyapon ของฝากจังหวัดเพชรบุรี มีจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ผลิตจากการแปรรูปมะนาวคุณภาพดีและปลอดสารเคมีของท่ายาง