Prayaprai Herbe พญาไพร

พญาไพร ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาไทย โดยเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสารสกัดเปลือกกล้วยไข่