Moddii ขนมไทยเพื่อสุขภาพ

Moddii (มดดิ๊) ผลิตและจำหน่ายขนมหวานไทย สไตล์มินิ เป็นขนมที่สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 ปี สด สะอาด ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย เพราะคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทั้งยังใส่ใจด้านขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิต