โมทนา เซรามิค

เครื่องเคลือบเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อในสุโขทัยมาตั้งแต่โบราณ “โมทนา เซรามิค” มีการออกแบบที่แตกต่างออกไป