ดวงใจไส้อั่ว (สวนนนท์)

“ไส้อั่ว” ประยุกต์สร้างจุดขายให้แปลกแตกต่างออกไป เพราะหน่อกะลาเป็นพืชสมุนไพรของเกาะเกร็ดที่มีแห่งเดียวในนนทบุรี