PANITAN ปณิธาน

ร้าน PANITAN ปณิธาน เป็นร้านที่ทำงานเสื้อผ้าสไตล์โฮมเมด โดยเดิมทีทางครอบครัวเจ้าของแบรนด์เป็นช่างเย็บเสื้อ ช่างตัดเสื้ออยู่แล้ว และตัวเจ้าของแบรนด์เองเป็นรุ่นใหม่ที่นำเอางานพื้นถิ่น มาคิดใหม่มาดีไซน์ใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้น