ชาเขียวอู่หลง ยอด 3 ใบ

ชลาลัย เป็นแบรนด์ที่ผลิตชาและเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพอย่างหลากหลาย และที่สำคัญมีคุณภาพมาก