กล้วยอบกรอบ ผักอบกรอบ

วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ ได้สร้างแบรนด์ไพรทิพ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้อย่างง่ายๆ