กลุ่มตานีบาติก OTOP

กลุ่มตานีบาติก กลุ่ม OTOP จากจังหวัดปัตตานี จำหน่ายและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ เป็นงานทำมือ